Noms en V - Male

 


Femelle
Va'a-Val Vald-Valy Vama-Van Vant-Ved Vede-Vena Vena-Vera
Vere-Vert Verte-Vicm Vicme-Vikk Vikk-Vinn Vinna-Visa Visal-Vizzi
Vizzi-Vovo Vovo-Vz
Male
Vaa-Vale Valen-Vani Vanis-Vart Varta-Vaz Vazi-Velv Velve-Vere
Verg-Vez Vezi-Vie Vien-Vilh Vilhe-Vino Vino-Vishe Vishes-Vivy
Vivya-Vol Vola-Voug Vouk-Vyr Vyri-Vzv

 

Vivyan Vladilen Vlascibor Vlkosav Vodala Voikin
Vivyn Vladimar Vlasei Vlkoslav Vodan Voiko
Viwake Vladimeer Vlashi Vlkota Voden Voil (a)
Viwaswat Vladimer (e) Vlashin Vlksan Voderad Voilekh
Viwath Vladimier Vlasi Vlksh (a) Vodichka Voilo
Viwek Vladimir Vlasian Vlkts Vodislav Voimer
Viwit Vladimiras Vlasii Vlkul Vodmol Voimir
Vixay Vladimire Vlasios Vllaznim Vodnian Voin (a)
Vixcel Vladimirek Vlasis Vloch Vodolei Voineg
Vixen Vladimiro (s) Vlasislava Vlocisslaus Vodomol Voinii
Vixie Vladimiru Vlaska Vlocz Vodovik Voinik
Vixiene Vladimoro Vlasko Vlodek Vodray Voiniusha
Viyan Vladimyr (e) Vlaskoi Vlodemir Vodros Voinko
Viyasagan Vladin Vlaslav Vlodimer Vodzimir Voino
Viyashar Vladinek Vlasnyi Vlodimiri Voel Voisal
Viyat Vladis Vlaso Vlodislao Voelkel Voise
Vizarat Vladisla Vlasov Vlodislaus Voeller Voisel
Vizcelaus Vladislac Vlassij Vlodizlau Voemenyo Voisil
Vizebolko Vladislas Vlassios Vlodjo Voettiner Voisim
Vizente Vladislaus Vlassis Vlodko Voeuth Voiskon
Vizgirda Vladislav (a) Vlast (a) Vlodo Vofesi Voislal
Vizheiv Vladislovas Vlastek Vloog Vogan Voislav
Vizhyarshti Vladistov Vlasti Vlos Vogata Voislavov
Vizi Vladizlaus Vlastibor Vlosciborio Voge Voisnar
Vizirat Vladja Vlastiborii Vloshko Vogel Voistvoiko
Vizlaus Vladje Vlastik Vlost Voggur Voit (a)
Vizlaw Vladjimir Vlastimil Vloston Vogiatzis Voiteck
Viznou Vladka Vlastimir Vlotko Vogler Voitek (h)
Viznut Vladko Vlastis (h) Vlotz Voglia Voiteshko
Vizola Vladlen Vlastislav Vloutis Vogord Voitex
Vizor Vladmere Vlastomir Vlrich Vogrin Voitikha
Vizzini Vladmir Vlastyn Vlricus Vogslaus Voitko
Vj Vladmiri Vlasy Vltko Vogt (e) Voitosha
Vjacek Vladmirin Vlatcheslav Vltsk Vogtech Voitsekh
Vjacemil Vlado (e) Vlatinier Vluch Vogtekh Voitsikh
Vjaceslav Vladoje Vlatizla Vluk Vogues Voitto
Vjai Vladomir Vlatka Vlycek Vogula Voiyant
Vjatcheslav Vladon Vlatko Vmoksha Vogyk Voizlaus
Vjay Vlador Vlazen Vmt Voharika Voja (e)
Vjeceslav Vladoslav Vlaznim Vnata Vohita Vojata
Vjeko Vladota Vlaztislau Vnayak Vohkinne Vojavona
Vjekoslav Vladovid Vlcagni Vndin Vohn Vojco
Vjenceslav Vladow Vlcagnvs Vnei Vohudata Vojik
Vjeran Vladul Vlcek Vnesch Vohunemah Vojimir
Vjorn Vlady (a) Vlchan Vneta Vohuperes (a) Vojin
Vjosa Vladychka Vlchikhno Vnetor Vohuraochah Vojislav
Vkhin Vladyga Vlchko Vneyo Vohushtra Vojkan
Vlab Vladyka Vlcos Vnezd Vohuushtra Vojko
Vlach (e) Vladyko Vlczko Vnezh Vohuvazda Vojmir
Vlacheslav Vladymer Vldamir Vnifantii Vohvastay Vojne
Vlachko Vladymir Vlear Vnifatii Vohvasti Vojnne
Vlaco Vladyslav Vlechko Vno Vohvazdah Vojnomir
Vlad (a) Vladyslaw Vleck Vnuchek Voi Vojo
Vladamar Vlahen Vleko Vnuchko Voiakh Vojslav
Vladamir Vlaho Vles Vnuist Voians Vojta
Vladan Vlai Vlezlo Vnuk Voiata Vojtec (h)
Vladandrei Vlaicu Vlezloi Vo Voiathen Vojtek
Vlad-Andrei Vlaiko Vliash Voaden Voibor Vojtik
Vladar Vlaikul Vliceh Voagbeto Voiborz Vojtisek
Vladas Vlajko Vlicek Voagel Voichekhon Vok (a)
Vladdy Vlajkov Vlichek Voagler Void Voker
Vlade Vlaka Vlichko Voc Voidan Vokhno
Vladei Vlaken Vlico Vocal Voidex Vokinloksar
Vladek Vlakh Vliek Vocco Voidilo Vokko
Vlademir Vlakhen Vlietridder Voce Voiek Vokman
Vladémir Vlakhita Vlisarion Voch Voien Vokmir
Vladeo Vlakho Vlisco Vochko Voifazat Voko
Vladeta Vlakhush (a) Vlk (a) Vochkon Voight Vokon
Vladey Vlaksan Vlkan Vocho Voigt Vokosav
Vladi Vlamir Vlkanul Vocis Voiiaten Voksa
Vladiboi Vlamyr (e) Vlkas Vocko Voiik Vokshera
Vladic (a) Vlanin Vlkasha Vockon Voiin Vol (a)
Vladicek Vlankun Vlkashin Vocon Voik (a) Volaha
Vladick Vlas (a) Vlkats Vocula Voikhn (a) Volaik
Vladik Vlasar Vlkmir Vod Voikhno Volair

 


Femelle
Va'a-Val Vald-Valy Vama-Van Vant-Ved Vede-Vena Vena-Vera
Vere-Vert Verte-Vicm Vicme-Vikk Vikk-Vinn Vinna-Visa Visal-Vizzi
Vizzi-Vovo Vovo-Vz
Male
Vaa-Vale Valen-Vani Vanis-Vart Varta-Vaz Vazi-Velv Velve-Vere
Verg-Vez Vezi-Vie Vien-Vilh Vilhe-Vino Vino-Vishe Vishes-Vivy
Vivya-Vol Vola-Voug Vouk-Vyr Vyri-Vzv

 

sommaire